Bejegyzések

Legújabb bejegyzések

Shhh

Crash!

Boom!

Bang!

Vonal mentén III. (Along the Line III.)

Vonal mentén II. (Along the Line II.)

Vonal mentén I. (Along the Line I.)

Enyészpontok I-III. (Vanishing points I-III.)

Elkaplak I-III. (I'll catch you I-III.)

Hazaút I-III. (Homeward journey I-III.)

Entrópia III. (Entropy III.)